Privacy Policy

Praktijk Schiepers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Praktijk Schiepers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Als Praktijk Schiepers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Schiepers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Schiepers de volgende persoonsgegevens van u vragen: Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Schiepers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: